COMPLETE ONTZORGING IN BOUWMANAGEMENT

In de afgelopen jaren is de complexiteit van bouwprojecten en het beheren & onderhouden van vastgoed veranderd. Verhoudingen tussen de financiële-, technische – en sociale componenten zijn vaak leidend en per project of organisatie anders vastgesteld. Door de marktontwikkelingen is er  een grote(re) behoefte aan kennis  en ervaring ontstaan waar ik op een gepaste wijze een invulling aan kan geven.

 

De belangen van u als opdrachtgever staan weliswaar voorop, maar er dient ok behoefte en aandacht te zijn voor de klant. Uiteraard dient dit tijdig, met respect en transparant te gebeuren. Grip hebben op kosten, opties aanbieden, maatwerk leveren en bovenal afspraken nakomen en tijdig leveren van de dienstverlening.

Regli bouwmanagement